1. Meminta sesuatu dari pemohon pelayanan di luar yang telah ditentukan.
  2. Menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan.
  3. Meminta dan/atau menerima sesuatu dari penerima layanan dengan maksud agar diberi kemudahan dan/atau toleransi kelebihan muatan yang telah ditentukan.
  4. Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan.
  5. Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pemohon.
  6. Bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan.