Pilih Laman

Pejabat Penanggungjawab Informasi Pengadilan Agama Sambas

NO.

NAMA / NIP

JABATAN

KETERANGAN

1.

Drs. H. Helman, M.H.

NIP. 19670515.199403.1.007

 

Atasan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi

Ketua Pengadilan Agama Sambas

2.

Dra. Nisa Istantri

NIP. 19660910 199303 2 006

 

Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Agama Sambas

3.

H. Salahuddin, S.H.

NIP. 19700719 199803 2 002

 

Penanggungjawab Informasi

Panitera Muda Gugatan

4.

 

M. Said, S.H.

NIP. 19671224 199203 1 004

 

Panitera Muda Permohonan

5.

 

Suriyadi

NIP. 19641212 199203 1 002

 

Kaur Kepegawaian

6.

 

Desiyanti, S.H.

NIP. 19841204 200904 2 004

Kaur Keuangan

7.

 

Zulfian, S.E.I.

NIP. 19811114 200912 1 002

Kaur Umum

 

 Petugas Informasi Pengadilan Agama Sambas

NO. NAMA / NIP JABATAN
1. Rudi Hartono, S.H.
NIP.19691028 198902 1 001
Panitera Muda Hukum
2. Irhas, A.Md.
Honorer